Zurück

ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-AVOLD


Serviceleistungen
Begleitung, Gruppenempfang
Von 16/08/2021 Bis 31/10/2021
Montag : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Dienstag : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Mittwoch : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Donnerstag : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Freitag : von 08h30 in 11h45
Von 02/11/2021 Bis 10/11/2021
Montag : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Dienstag : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Mittwoch : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Donnerstag : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Freitag : von 08h30 in 11h45
Von 12/11/2021 Bis 24/12/2021
Montag : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Dienstag : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Mittwoch : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Donnerstag : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Freitag : von 08h30 in 11h45
Von 26/12/2021 Bis 31/12/2021
Montag : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Dienstag : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Mittwoch : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Donnerstag : von 08h30 in 11h45 / von 13h45 in 17h00
Freitag : von 08h30 in 11h45

Information & Reservierung

ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-AVOLD
Monsieur Pascal FLAUS

21 rue du Merle
57500 SAINT AVOLD
03 87 83 82 40
https://saint-avold.fr/
Weg